oglasi za sve

Saveti za uspešnu prodaju

Saveti za uspešnu prodaju

Kako biste uspešno prodavali na OGLASIZASVE.COM i postali prodavac na ?ijim ?e OGLASIMA ?lanovi rado nuditi izdvajamo par sugestija.

Kako postaviti dobar oglas ?

  • što bolje opišite predmet koji prodajete
  • neka opis oglasa bude jasan i nedvosmislen
  • sve mane predmeta navedite
  • navedite na?ine i troškove slanja kako bi ?lanovi odmah bili upoznati
  • slikajte predmet iz razli?itih uglova i postavite slike na oglas. Možete postaviti ?ak 14 fotografija i to besplatno.

Kako obaviti kupoprodaju?

  • komunicirajte sa ?lanovima  putem kontakt telefona ili porukama preko sajta oglasizasve.com
  • predmet šaljite nakon dogovora sa kupcem o na?inu slanja, nikako bez prethodne kup?eve potvrde
  • ukoliko je predmet lomljiv ili veoma vredan, dobro ga upakujte kako biste ga zaštitili od ošte?enja, ili navedite samo mogu?nost li?nog preuzimanja.

Kako se odnositi prema kupcima?

  • redovno odgovarajte na pitanja ?lanova koji su zainteresovani za vaš predmet
  • nakon svake kupoprodaje postavite pitanje kupcu da li je zadovoljan predmetom.